Kostelní Lhota – malá nádrž

Nádrž se nachází v intravilánu obce Kostelní Lhota na pozemku p.č. 728 v k. ú. Kostelní Lhota. Jde o historickou nádrž bez hráze, zahloubenou pod terén. Nádrž je bez povrchového přítoku a je sycená spodní vodou. Břehy jsou ve sklonu cca 1:1 a jsou opevněny betonovými místy již nálety narušenými deskami a částečnému zarostení rákosinami. Současným negativem stávající nádrže je zejména její nevzhlednost, nízká úroveň hladiny vody (v souvislosti s celkovým zaklesáváním hladiny podzemní vody v širším území), nefunkčnost a nemožnost společenského využití. 

Půdorys (237 MB)