Malá Rajská zahrada

Návrh předprostoru pracoviště PRE Pražská energetika, a.s., vychází z přirozených linií, které prochází celým řešeným územím a volně navazují na okolní sadové úpravy Rajské zahrady. Výsadbu tvoří rostliny a dřeviny, které v různých výškových úrovních vytváří dinamickou kompozici. V průběhu roku budou rostliny díky své proměnlivosti nabízet širokou paletu barev a textur. Hlavnými zástupci trvalkových výsadeb jsou například šalvěje, kopretiny nebo řebříčky, na stinější stanoviště zase dužichy nebo kakost. Trvalky jsou doplněny okrasnými travinami, které i po dobu zimních měsíců budou v zahradě utvářet vizuálně atraktivní detail. Návrh je koncipovaný z dřevin a rostlin, které mají spíše extenzivní charakter a nevyžadují tak péči na denní bázi. Hlavní dominantu prostoru tvoří vzrostlé střemchy, které jsou obklopeny trvalkovými výsadbami, nižším keřovým porostem nebo pnoucími rostlinami. Ze strany Rajské zahrady je prostor lemovaný popínavými rostlinami, které utvoří intimní atmosféru a umožní částečné přistínění některým rostlinám.

Půdorys (< 1 MB)