MEDITAČNÍ ZAHRADA V AREÁLU FIRMY

V rámci předložené projektové dokumentace – MEDITAČNÍ ZAHRADY v areálu firmy Lindab Sales CZ s.r.o., budou na vymezené ploše po vyzvednutí rostlin (keře a trvalky) i následné modelace, vysazeny dřeviny (strom i keře), trvalky i cibuloviny a po instalaci včelínů založeny výletové obrazce medonosných rostlin a navazujících květnatých pásů. Hlavní funkcí návrhu bude vytvořit intimní, klidové místo s významným potenciálem biologické aktivity, kdy vysazované rostliny rovněž vytvoří biologicky i esteticky příjemnou lokalitu se všemi požadovanými funkcemi vymezeného soukromého prostoru.

Půdorys (1 MB)

Řezopohled (< 1 MB)