Návrh Nový eko provoz Záměl

Navrhované úpravy pozemků přináležejících k „Novém provozu Záměl“ Rodinné firmy Pleva, vychází z požadavků zadavatele rozdělit plochy dle celkového pojetí, účelu využití a vzájemné provázanosti v rámci filozofie firmy zabývající se produkcí včelích produktů, kosmetických přípravků a doplňků stravy. Areál je rozdělen do několika vzájemně provázaných částí se specifikou jejich zaměření, a to jak privátní části majitelů firmy s rodovým sídlem, tak vlastní firemní prostory s objekty na výzkum, zpracování, výrobu, skladování a distribuci výrobků, kongresové zázemí, technické zázemí pro zahradníky a sady, následně veřejná část s řízeným provozem. Na pozemku budou využity stávající stavby i komunikace či cesty pro výstavní a naučné prostory vč potřebného zázemí pro návštěvníky, ale i vodní nádrž, které se nachází ve veřejné části pozemků. Zbývající stavby nacházející se na firemní části pozemků budou zbourány a následně vybudovány nové objekty, související s jednotlivými výše uvedenými provozy, včetně prostorů výzkumu, výuky i mezinárodní spolupráce. Na soukromé části pozemků bude torzo původní vily zbouráno a vybudován objekt rodového sídla majitelů firmy. Vše je koncipováno v duchu toku energií na ploše vycházející z hierarchie krajinné monády daného území a celkové filosofie firmy. V této souvislosti je nezbytné zajistit celou řadu místních skutečností vč. zaměření i kótování pozemků, potřebných pro dodržení příslušných energo-informačních, biologických, architektonických i sadovnických zásad spojených s výsadbu ovocných a okrasných stromů i keřů, bylinkových záhonů, výletových obrazců, bylinných trávníků (rozkvetlých luk), vedení cest, modelací terénu, drobné architektury a staveb souvisejících s danými technologickými postupy.