Rodinná zahrada Liberec

V rámci předložené projektové dokumentace zahrnující celý pozemek přináležející k rodinnému domu budou dořešeny nedostatky původních výsadeb a navrženy další řešení vyplývající z požadavků i zkušeností majitelů zapadající do nového konceptu okrasné i užitkové zahrady s možnostmi víceúrovňového využití.
Motivem sadových návrhů je významně zvýšit biologickou aktivitu či biodiverzitu v daném místě a zároveň skloubit architektonické, hygienické, sadovnické, ekologické, estetické i produkční aspekty s nastaveným režimem příjemného a bezpečného rodinného prostoru.

Půdorys (1 MB)

Koordinační situace (1 MB)

Konecný návrh:

Koordinační situace (2 MB)

Půdorys (21 MB)