Rozšíření areálu zahrady školy da Vinci Dolní Břežany – ANCHORA

V daném případě se jedná o členité, modelované pozemky, s koncepčním střídáním ploch zaměřeným k různým aktivitám všech věkových úrovní dětí (mateřská škola a základní škola) a studentů gymnázia navštěvujících zařízení školy Da Vinci, kde vedle vedení cest i zpevněných ploch, fóra, ohniště, dětského hřiště, dráhy pro odraziště, agrokruhů, víceúčelového hřiště, vodního světa, různých herních prvků, drobných staveb (altánu a domků pro nářadí atp.), drobné zahradní architektury (cesty, zídky, mostky, lávky) a sadových úprav realizovaných dle projektové dokumentace v roce 2015. Severní, severovýchodní, východní a západní strana areálu školy sousedí s veřejným prostorem, jižní strana areálu školy sousedí se soukromými zahradami a stávajícími objekty.
Celý areál školy se nachází v blízkosti centra Dolních Břežan u nám. 5. května a v rámci obvodu obce se nachází několik parků (park u pomníku válečných hrdinů, Mlynářský park, Keltský park, zámecký park, dětské hřiště Na Hrázi, hřbitov
Dolní Břežany s lipovou alejí atp.). Z kapacitních důvodů školy bude nutno vybudovat další objekty (gymnázium s dílnami i ateliéry, internát, jídelnu se společenskými prostory i senátem a sportovní halu s parkovištěm) a školní areál rozšířit o nově zakoupené pozemky, případně na obecních pozemcích.