Revitalizace zahrady Uhřiněves

Půvabná zahrada u rodinného domu v ulici Předpolní, se vyznačuje množstvím vzrostlých, jehličnatých dřevin. Koncept původního návrhu je nadčasový, avšak s ohledem na značný časový odstup, zde již některé původně navrhované rostliny dnes chybí a zahrada působí vlivem tmavých odstínů stálezelených stromů a keřů ponuře a postrádá již barevný kontrast i proměnlivost v průběhu celého roku. Některé dřeviny jsou vlivem stáří již ve špatném zdravotním stavu a jejich účinnost i sadovnická hodnota je nízká. Při zachování přírodního aspektu, klidného a bezpečného prostoru, navrhovaná revitalizace zahrady respektuje Genia loci tohoto místa. Projektová dokumentace řeší vhodné dosadby stromů v prolukách po odumřelých a pokácených jedincích současně je doplněna vhodným keřovým patrem a kompaktními trvalkovými záhony rámujícími kulisy použitých skladeb dřevin rostoucích v okrajových částech zahrady.

Plán (1 MB)